Otvorena savjetovanja

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

-----------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

-----------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

-----------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

-----------------------------------------------------------------------------------