Organizacije za stručno osposobljavanje

Osoblje koje radi:

  • na poslovima od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu,

  • kod pružatelja zemaljskih usluga,

  • korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge

mora biti stručno osposobljeno u ovlaštenim organizacijama za stručno osposobljavanje. Izdavanje ovlaštenja za rad te uvjete koje mora zadovoljiti organizacija za stručno osposobljavanje propisani su Pravilnikom o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost zračnog prometa na aerodromu (NN 69/16).

Popis organizacija za stručno osposobljavanje s ovlaštenjem za rad:

- Tehničko veleučilište Zagreb (Grupa 8: Održavanje i pregled objekata i operativne površine aerodroma, Podgrupa a) održavanje i pregled instalacija i uređaja sustava prilaznih svjetala i rasvjete operativne površine aerodroma)

- Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.-Služba za stručno osposobljavanje

- Zračna luka Split d.o.o.-Školski centar

- Zračna luka Dubrovnik d.o.o.- Centar za stručno osposobljavanje

- Zračna luka Zadar d.o.o. - organizacija za stručno osposobljavanje

- Zračna luka Pula d.o.o. - organizacija za stručno osposobljavanje

- Croatia Airlines d.d. – Tehnički školski centar

- INA d.d – centar za stručno osposobljavanje