Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova

Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova dijele se na organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa europskim propisima i na organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa nacionalnim propisima.

Detaljnije o organizacijama vidite na linkovima ispod: