Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa europskim propisima

Da bi provodile osposobljavanje u svrhu stjecanja Part-FCL dozvola pilota zrakoplova, organizacije moraju:

  1. Posjedovati certifikat organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova - ATO certifikat u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena ili
  2. Podnijeti prijavu u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 (Aircrew regulation), kako je izmijenjena i dopunjena.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje

OBRAZAC:

Obrazac prijave (Izjava)

Važna napomena:

HACZ do 8. travnja 2020. neće primjenjivati odredbe Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 koje se odnose na osposobljavanje za dozvole pilota jedrilica i balona, tj. do navedenog datuma zaprimati će se samo prijave DTO koje se odnose na osposobljavanje za dozvole pilota aviona i helikoptera.

ORGANIZACIJE:

Popis organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa europskim propisima 01/07//2019.

PROPISI:

Uredba Komisije (EU) 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća – HR

Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council – EN

Uredba Komisije (EU) 2018/1119 od 31. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje – HR

Commission Regulation (EU) 2018/1119 of 31 July 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards declared training organisations – EN

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-DTO, Initial issue, 14 September 2018.

(AMC & GM to Part-DTO EN)

Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)

Kontakt:

Odjel letačkih operacija i školstva
E-mail: generalna.avijacija@ccaa.hr
Telefon: +385 1 2369 300
Telefax: +385 1 2369 301