Registar zrakoplova

Sukladno Zakonu o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14) članak 5., stavak 7., točka 7. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo nadležna je za vođenje Hrvatskog registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske.

Vođenje Registra zrakoplova obuhvaća slijedeće postupke:

  • upis zrakoplova;

  • upis podataka i promjene podataka (primjer: upis činjenica važnih za pravni promet zrakoplova);

  • upis brisanja zrakoplova

Upisom u Registar zrakoplov stječe državnu pripadnost Republike Hrvatske te je obvezan nositi oznake državne pripadnosti i registracijsku oznaku u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (NN 137/12) propisan je sadržaj i način vođenja Registra, te uvjeti za provođenje postupaka (upis, upis podataka, promjena podataka, brisanje).