Zrakoplovna medicina

Zrakoplovna medicina je grana preventivne medicine i medicine rada koja proučava utjecaj letenja, zrakoplova i sredine u kojoj se letenje obavlja na organizam letačkog osoblja, padobranaca, putnika u zračnom prometu itd. te u praksi primjenjuje specifične metode preventivno medicinske zaštite u sprječavanju negativnog utjecaja letenja na život i zdravlje čovjeka i nastanak izvanrednih događaja i katastrofa (koje karakterizira veliki gubitak ljudskih života, materijalnih dobara i poremećaj ekoloških sustava). Također, zrakoplovna medicina je značajna komponenta sigurnosti u zrakoplovstvu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo se bavi certificiranjem:

  • zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja,

  • zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC)

  • zrakoplovno-medicinskih ispitivača (AME).