Zrakoplov

Zrakoplov (eng. aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu.

Različite kategorije zrakoplova zahtijevaju različite postupke nadzora nad zrakoplovima, ovisno o tome koji su propisi na njih primjenjivi.

Na certificirane zrakoplove koji imaju standardnu svjedodžbu o plovidbenosti uz nacionalne primjenjuju se i EU propisi, a oni se uobičajeno nazivaju „EASA zrakoplovi“ jer je na području EU za njihovo certificiranje odgovorna Europska agencija za sigurnost zračnog prometa - EASA (eng. European Aviation Safety Agency).

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi koji pripadaju tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Annex II zrakoplovi“ prema dodatku II Uredbe (EZ) 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (SL L 79 19.3.2008) koji ih definira. Na te zrakoplove se primjenjuju nacionalni propisi.

Zrakoplovi koji se koriste u „državnim aktivnostima“ (npr. vojne, carinske, policijske, potrage i spašavanja, vatrogasne, obalne straže ili slične aktivnosti odnosno službe), izuzeti su od primjene Uredbe (EZ) 216/2008 propisa za vrijeme kada se u tim aktivnostima koriste. Te aktivnosti se prema članku Uredbe koji ih definira nazivaju i „aktivnosti iz 1.2.(a)“.