Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova

Letačke operacije sustavima bespilotnih zrakoplova i letenje modelima zrakoplova u Republici Hrvatskoj uređeno je Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova koji je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15 i 77/15.

Sukladno tom propisu, letačke operacije (radovi iz zraka) sustavima bespilotnih zrakoplova mogu izvoditi fizičke i pravne osobe koje su, u zavisnosti od rizika koji namjeravane operacije predstavljaju za okolinu u kojoj se izvode, Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo izjavile sukladnost propisu ili ishodile odobrenje za izvođenje letačkih operacija.

Po evidentiranju, operatori sustava bespilotnih zrakoplova ulaze u sustav stalnog nadzora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo s ciljem utvrđivanja sukladnosti s propisima pri izvođenju letačkih operacija.

TLD-FRM-323

Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovatelja sustava bespilotnog zrakoplova

FOD-FRM-005

Izjava operatora sustava bespilotnih zrakoplova

FOD-FRM-003

Zahtjev za odobrenje izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova

Obrazac prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova