Okončana savjetovanja

Nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja

Nacrta pravilnika

Tablica s komentarima

Izvješće o provedenom savjetovanju

______________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

Nacrt Pravilnika

Izvješće o provedenom savjetovanju

_________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

Nacrt Pravilnika

Izvješće o provedenom savjetovanju

__________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Nacrt Pravilnika

Izvješće o provedenom savjetovanju

____________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o uvjetima za EASA zrakoplove tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Nacrt Pravilnika

Izvješće o provedenom savjetovanju

__________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

Nacrta pravilnika

Tablica s komentarima

Izvješće o provedenom savjetovanju

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nacrt Pravilnika o aerodromima

Nacrt pravilnika

Tablica s komentarima

Izvješće o provedenom savjetovanju

______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Izvješće o provedenom savjetovanju

_____________________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Nacrt Pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Tabele za analizu komentara na nacrt pravilnika

_____________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o helidromima

Nacrt Pravilnika o helidromima

Izvješće o provedenom savjetovanju

___________________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o zrakoplovnim priredbama

Nacrt Pravilnika o priredbama

Izvješće o provedenom savjetovanju zrakoplovne priredbe

Tabele za analizu komentara na nacrt propisa-zrakoplovne priredbe

_____________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom


Tablica s komentarima


Izvješće o provedenom savjetovanju

_____________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova


Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova


Tablica s komentarima


Izvješće o provedenom savjetovanju

_____________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom


Nacrt Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom


Tablica s komentarima


Izvješće o provedenom savjetovanju

_____________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o letenju zrakoplova


Nacrt Pravilnika o letenju zrakoplova


Tablica s komentarima


Izvješće o provedenom savjetovanju

___________________________________________________________________________________


Nacrt Pravilnika o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Nacrt PravilnikaIzvješće o provedenom savjetovanju s javnošćuTabela s komentarima

______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Nacrt Nacionalnog MED Pravilnika

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

_______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela s komentarima (poveznica)

______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008

Nacrt Pravilnika (download dokumenta)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (download dokumenta)

______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

Nacrt Pravilnika (download dokumenta)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (download dokumenta)

____________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru

Nacrt Pravilnika (download dokumenta)

Obavijest zainteresiranim subjektima (download dokumenta)

Obrazac za davanje primjedbi na nacrt propisa (download dokumenta)

________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela s komentarima (poveznica)

_______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

_________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o padobranstvu

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

_______________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o naknadama zračnih luka

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela sa komentarima (poveznica)


Nacrt Pravilnika o pružanju zemaljskih usluga

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela sa komentarima (poveznica)


Nacrt Pravilnika o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)


Nacrt Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela s komentarima (poveznica)


Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg

Nacrt Pravilnika (poveznica)

Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću (poveznica)

Tabela s komentarima (poveznica)