Odobrenje obnove ili gradnje

Za zrakoplove koji pripadaju nekoj od Annex II kategorija potrebno je prije obnove, odnosno gradnje, ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Kategorije Annex II zrakoplova za koje je potrebno odobrenje obnove:

  • povijesni zrakoplovi,
  • bivši vojni zrakoplovi

Kategorije Annex II zrakoplova za koje je potrebno odobrenje gradnje:

  • istraživački, probni i znanstveni zrakoplovi,
  • amaterski građeni zrakoplovi,
  • mikrolaki avioni, mikrolaki helikopteri i padobrani s pogonom,
  • žiroplani do 560 kg,
  • replike povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova,
  • sustavi zrakoplova bez posade do 150 kg.

Kategorije Annex II zrakoplova za koje je gradnja propisana posebnim propisom:

  • jedrilice prazne mase do 80/100 kg,
  • bilo koji drugi zrakoplovi mase bez posade do 70 kg.

Primjenjivi propis je Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice NN 58/11.

Preduvijeti za odobrenje obnove ili gradnje koji moraju biti zadovoljeni su navedeni u odgovarajućem dijelu Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40/12.