Odobrenje obnove ili gradnje

Za zrakoplove koji pripadaju nekoj od Annex I kategorija potrebno je prije obnove, odnosno gradnje, ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Kategorije Annex I zrakoplova za koje je potrebno odobrenje obnove:

- povijesni zrakoplovi,
- bivši vojni zrakoplovi

Kategorije Annex I zrakoplova za koje je potrebno odobrenje gradnje:

- istraživački, probni i znanstveni zrakoplovi,
- amaterski građeni zrakoplovi,
- mikrolaki avioni, mikrolaki helikopteri i padobrani s pogonom,
- žiroplani do 560 kg,
- replike povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova,
- sustavi zrakoplova bez posade do 150 kg.

Kategorije Annex I zrakoplova za koje je gradnja propisana posebnim propisom:

- jedrilice prazne mase do 80/100 kg,
- bilo koji drugi zrakoplovi mase bez posade do 70 kg.

Primjenjivi propis je Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice NN 58/11.

Preduvjeti za odobrenje obnove ili gradnje koji moraju biti zadovoljeni su navedeni u odgovarajućem dijelu Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) NN 40/12.