Obrazac za prigovor

UPUTE

1) Putnici koji smatraju da imaju valjan razlog za prigovor protiv zračnog prijevoznika glede uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta takav prigovor najprije moraju podnijeti prijevozniku koji je obavljao navedeni let. U tu svrhu možete koristiti ovaj obrazac. Molimo da kopiju istog zadržite za svoje potrebe.

2) Ukoliko ne dobijete odgovor od zračnog prijevoznika u roku od 6 tjedana od primitka prigovora ili ukoliko niste zadovoljni odgovorom, pošaljite ovaj obrazac (valjana je i vaša kopija obrasca čiji ste original poslali prijevozniku) nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se povreda prava dogodila.

3) Ukoliko se poremećaj dogodio u polazišnoj zračnoj luci van Europske Unije, možete se obratiti nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se nalazi odredišna zračna luka.

4) Ovaj obrazac možete koristiti samo za slučajeve uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta.

5) Prigovori glede prtljage, promjena u redu letenja koje su nastale više od 14 dana prije datuma putovanja, te problema sa kupovinom i izdavanjem karte trebali bi također prvo biti podneseni zračnom prijevozniku. Ukoliko ne dobijete odgovor, ili sa istim niste zadovoljni, kontaktirajte Europski potrošački centar u bilo kojoj državi članici EU za daljnje informacije.

6) Lista nacionalnih tijela nadležnih za provedbu zaštite prava putnika i dodatne informacije o pravima putnika u EU možete naći na: http://www.apr.europa.eu/