Obrasci

 1. Generalna avijacija
  1. Sportsko rekreativni zrakoplovi (SRZ)
  2. Baloni
  3. Jedrilice
  4. Ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrani s pogonom ili jedrilice prazne mase do 80/100 kg
  5. Padobranci
 2. Part-FCL dozvole pilota
  1. Ispitivači pilota (Examiners)
  2. Zamjena JAR-FCL dozvole u Part-FCL dozvolu
  3. Transfer EU dozvole; Validacija i konverzija dozvola izdanih od strane 3. zemlje
  4. Instruktori
  5. ATPL / MPL
  6. Ovlaštenje za tip / klasu (Type/class rating)
  7. CPL
  8. Instrument rating (IR)
  9. PPL, SPL, BPL
  10. LAPL
  11. Dodatna Part-FCL ovlaštenja
  12. Razina jezične sposobnosti
  13. Part-FCL dozvola pilota jedrilica
  14. Teorijski ispiti
  15. Valjanost dozvole
 3. Licenciranje kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa-studenta
  1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi
 4. Dio-66 - Dozvole za održavanje zrakoplova
 5. Dispečeri leta/operativni kontrolori prometa
 6. Operator sustava bespilotnih letjelica (UAS)
 7. Organizacije za osposobljavanje pilota
 8. Organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti
 9. Zrakoplovna medicina
  1. Zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME)
  2. Zrakoplovno-medicinski centri (AeMC)
  3. Zdravstvena medicinska sposobnost – zrakoplovno osoblje

I. Generalna avijacija

LIC-FRM-351

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja-piloti balona temeljem inozemne dozvole/ovlaštenja

LIC-FRM-352

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastica - piloti jedrilice

LIC-FRM-353

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastica temeljem inozemne dozvole - piloti jedrilice

LIC-FRM-354

Zahtjev za izdavanje dozvola /ovlaštenja-piloti SRZ

LIC-FRM-355

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja-piloti sportsko rekreativnog zrakoplova temeljem inozemne dozvole

LIC-FRM-356

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastice-piloti parajedrilice, ovjesne jedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase 80/100 kg

LIC-FRM-357

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja/povlastice-piloti parajedrilice, ovjesne jedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase 80/100 kg temeljem inozemne dozvole / ovlaštenja/povlasticeCE

LIC-FRM-358

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja - padobranci

LIC-FRM-359

Zahtjev za izdavanje dozvola/ovlaštenja-padobranci temeljem inozemne dozvole/ovlaštenja

LIC-FRM-360

Prijava za polaganje teorijskog/praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota balona

LIC-FRM-361

Prijava za polaganje teorijskog/praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice

LIC-FRM-362

Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota SRZ

LIC-FRM-363

Zahtjev za produženje/obnavljanje ovlaštenja

1. Sportsko rekreativni zrakoplovi (SRZ)

LIC-FRM 369

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI, PROVJERE STRUČNOSTI I PROVJERE U LETU ZA POJEDINI TIP UNUTAR KLASE SPORTSKO REKREATIVNIH ZRAKOPLOVA, i

LIC FRM 370

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA NASTAVNIKA LETENJA SPORTSKO REKREATIVNIM ZRAKOPLOVOM

2. Baloni

GEND-CHK-020

LISTA PRAKTIČNOG (LETAČKOG) DIJELA ISPITA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA BALONA

GEND-CHK-021

LISTA PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI PILOTA BALONA

GEND-CHK-022

LISTA PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI PILOTA BALONA ZA OTKLANJANJE OGRANIČENJA POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA

GEND-CHK-023

LISTA PROVJERE LETAČKE SPOSOBNOSTI ZA PROŠIRENJE POVLASTICA DODIJELJENIH DOZVOLOM PILOTA BALONA

GEND-CHK-024

LISTA PROVJERE STRUČNOSTI I PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI - OVLAŠTENJE NASTAVNIK LETENJA PILOTA BALONA

3. Jedrilice

LIC-FRM-371

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI PILOTA JEDRILICE

LIC-FRM-372

LISTA PROVJERE STRUČNOSTI PILOTA JEDRILICE ZA OTKLANJANJE OGRANIČENJA POVLASTICE DODIJELJENE DOZVOLOM PILOTA JEDRILICE, LETENJE BEZ NAKNADE U NEKOMERCIJALNIM OPERACIJAMA

LIC-FRM-373

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA NASTAVNIKA LETENJA JEDRILICOM

4. Ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrani s pogonom ili jedrilice prazne mase do 80/100 kg

LIC-FRM-374

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI PILOTA OVJESNE JEDRILICE, PARAJEDRILICE I JEDRILICE PRAZNE MASE DO 80/100 KG

LIC-FRM-375

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERE STRUČNOSTI PILOTA PADOBRANA S POGONOM

LIC-FRM-376

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA NASTAVNIKA LETENJA OVJESNOM JEDRILICOM PARAJEDRILICOM, PADOBRANA S POGONOM ILI JEDRILICOM PRAZNE MASE DO 80/100 KG.

5. Padobranci

LIC-FRM-377

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI ILI PROVJERE STRUČNOSTI – DOZVOLA PADOBRANCA

LIC-FRM-378

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA NASTAVNIKA PADOBRANSTVA

LIC-FRM-379

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA TANDEM PILOTA PADOBRANA

LIC-FRM-380

LISTA PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI I PROVJERE STRUČNOSTI ZA STARIJEG PAKERA PADOBRANA

II. Part-FCL dozvole

1. Ispitivači pilota (Examiners)

LIC-FRM-299

Zahtjev za ispitivače - inicijalno/produljenje/obnavljanje

LIC-FRM-297

Pilot Examiners Log Book

2. Zamjena JAR-FCL dozvole u PART-FCL dozvolu

LIC-FRM-250

Zahtjev za zamjenu JAR-FCL dozvole u Part-FCL dozvolu

3. Transfer EU dozvole; Validacija i konverzija dozvole izdane od strane 3. zemlje

LIC-FRM-219

Zahtjev za zamjenu zemlje izdavanja dozvole

LIC-FRM-220

Zahtjev za validaciju/konverziju dozvole izdane od treće zemlje

4. Instruktori

LIC-FRM-255

Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje/proširenje privilegija ovlaštenja instruktora

LIC-FRM-279, 313

Zahtjev i izvješće s provjere s procjene stručnosti za instruktore

5. ATPL / MPL

LIC-FRM-252

Zahtjev za izdavanje dozvole pilota

LIC-FRM-223

Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole pilota

LIC-FRM-256, 276, 313

ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane

LIC-FRM-257, 276, 313

ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter

LIC-FRM-236

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATPL(A)

LIC-FRM-237

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATPL(H)

6. Ovlaštenja za tip / klasu (Type rating / class rating)

LIC-FRM-254

Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje ovlaštenja za klasu/tip

LIC-FRM-256, 276, 313

ATPL/MPL/type rating skill test and proficiency check – aeroplane

LIC-FRM-257, 276, 313

ATPL/type rating skill test and proficiency check – helicopter

LIC-FRM-258, 276, 313

Type rating skill test and proficiency check – Airship

LIC-FRM-259, 276, 313

Class/type rating skill test and proficiency check fo single pilot aeroplane except for high performance complex aeroplanes

LIC-FRM-260, 276, 313

Lista provjere sa ispita praktične osposobljenosti/provjere stručnosti za ovlaštenje za klasu aviona - more

LIC-FRM-381 276 313

Class/type rating skill test and proficiency check for single pilot aeroplane except for high performance complex aeroplanes (PBN)

​LIC-FRM-384

Okvirne teme za provjeru teorijskog poznavanja PBN

LIC-FRM-385

Zapis s teorijske provjere poznavanja PBN-a


7. CPL

LIC-FRM-288

Odobrenje za samostalno letenje

LIC-FRM-252

Zahtjev za izdavanje dozvole

LIC-FRM-223

Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole

LIC-FRM-232

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispis CPL(A)ATP(A) - integrirano

LIC-FRM-233

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(A)integrirani

LIC-FRM-234

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(A)modularni

LIC-FRM-235

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(A)integrirani

LIC-FRM-238

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATP-IR(H)integrirani

LIC-FRM-239

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit ATP(H)integrirani

LIC-FRM-240

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(H)- integrirani

LIC-FRM-241

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(H)integrirani

LIC-FRM-244

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(H)modularni

LIC-FRM-245

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL-IR(As)-integrirani

LIC-FRM-246

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(As)modularni

LIC-FRM-247

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit CPL(As)-integrirani

LIC-FRM-261, 277, 313

CPL (A) Skill test

LIC-FRM-262, 277, 313

CPL (H) Skill test

LIC-FRM-263, 277, 313

CPL (As) Skill test

8. Instrument rating (IR)

LIC-FRM-253

Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje IR

LIC-FRM-280

Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje IR ovlaštenja

LIC-FRM-229

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit za IR(A)

LIC-FRM-230

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit za IR(H)

LIC-FRM-231

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita za stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje - avion - IR(As)

LIC-FRM-273, 277, 313

IR (A) Skill test form

LIC-FRM-274, 277, 313

IR (H) Skill test form

LIC-FRM-275, 277, 313

IR (As) Skill test form

LIC-FRM- 382, 276, 313

Instrument rating IR(A) Skill test (PBN)

LIC-FRM- 383 276 313

Instrument rating IR(H) Skill test (PBN)

LIC-FRM-384

Okvirne teme za provjeru teorijskog poznavanja PBN

LIC-FRM-385

Zapis s teorijske provjere poznavanja PBN-a

9. PPL, SPL, BPL

LIC-FRM-288

Odobrenje za samostalno letenje

LIC-FRM-252

Zahtjev za izdavanje dozvole

LIC-FRM-223

Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole

LIC-FRM-226

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL(A)

LIC-FRM-227

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL (H)

LIC-FRM-228

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit PPL(As)

LIC-FRM-264, 277, 313

Lista provjere za PPL(A)

LIC-FRM-265, 277, 313

Lista provjere za PPL(H)

LIC-FRM-266, 277, 313

Lista provjere za PPL(As)

LIC-FRM-242

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit SPL

LIC-FRM-243

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit BPL

LIC-FRM-270, 277, 313

LAPL (S) and SPL Skill test

LIC-FRM-271, 277, 313

LAPL (B) and BPL Skill test – hot air balloon

LIC-FRM-272, 277, 313

LAPL (B) and BPL Skill test – gas balloon

10. LAPL

LIC-FRM-288

Odobrenje za samostalno letenje

LIC-FRM-252

Zahtjev za izdavanje dozvole

LIC-FRM-223

Prijava za polaganje praktičnog dijela ispita za stjecanje dozvole

LIC-FRM-270, 277, 313

LAPL (S) and SPL Skill test

LIC-FRM-271, 277, 313

LAPL (B) and BPL Skill test – hot air balloon

LIC-FRM-272, 277, 313

LAPL (B) and BPL Skill test – gas balloon

LIC-FRM-224

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit LAPL(A)

LIC-FRM-225

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za praktični ispit LAPL(H)

LIC-FRM-327

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita LAPL(B)

LIC-FRM-324

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za pristupanje praktičnom dijelu ispita LAPL(S)

LIC-FRM-267, 277, 313

LAPL(A) skill test

LIC-FRM-268, 277, 313

LAPL (H) Skill test

LIC-FRM-269, 277, 313

LAPL (As) Skill test

11. Dodatna Part-FCL ovlaštenja

LIC-FRM-251

Zahtjev za Dio-FCL dodatna ovlaštenja

12. Razina jezične sposobnosti

LIC-FRM-284

Zahtjev za upis razine jezične sposobnosti

13. Part-FCL dozvole pilota jedrilica

LIC-FRM-319

Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole/ovlaštenja/odobrenja pilota jedrilice u Part-FCL dozvolu/ovlaštenje/certifikat pilota jedrilice

LIC-FRM-320

Zahtjev za konverziju nacionalne dozvole u Part-FCL dozvolu

LIC-FRM-312

Zahtjev za priznavanje znanja, iskustva i vještina stečenih tijekom aktivnog služenja u obrambenim snagama RH u sastavu HRZ-a u svrhu stjecanja Part-FCL dozvole pilota aviona ili helikoptera

14. Teorijski ispiti

LIC-FRM-221

Prijava za polaganje teorijskih ispita CPL(A/H), ATPL(A/H), IR(A/H/As)

LIC-FRM-222

Prijava za polaganje teorijskih ispita LAPL (A/H/S/B), PPL(A/H/As), SPL, BPL

LIC-FRM-281

Preporuka za polaganje teorijskog dijela ispita – ATPL/CPL/IR

LIC-FRM-282

Preporuka za polaganje teorijskog dijela ispita – PPL/LAPL/SPL/BPL

LIC-FRM-321

Zahtjev za polaganje ispita za upis R/T privilegije

15. Valjanost dozvole

LIC-FRM-367

Zahtjev za izdavanje potvrde o valjanosti

III. Licenciranje kontrolora zračnog prometa i kontrolora zračnog prometa-studenta

LIC-FRM-172

Zahtjev za izdavanje/produljenje/obnavljanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti

LIC-FRM-183

Zahtjev za zamjenu EU ATCO dozvola

LIC-FRM-184

Potvrda o podacima o dozvoli studenta kontrolora zračnog prometa/ Verification Letter on (Student) Air Traffic Controller licence

LIC-FRM-366

Zahtjev za izdavanje privremenog odobrenja OJTI-a ili ocjenjivača

NSA-FRM-004

Žalba na provedbu ispita/ocjena stručnosti kontrolora zračnog prometa

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi

NSA-FRM-002

Obrazac za obavještavanje o promjeni vezanoj za sigurnost

IV. Dio-66 / Dozvole za održavanje zrakoplova

LIC-FRM-080

Zahtjev za prvo izdavanje/dopunu/produženje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova (AML)

LIC-FRM-112

Prijava za polaganje ispita

LIC-FRM-346

Zahtjev za izdavanje Dio-66 dozvole za održavanje zrakoplova u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja obrasca

V. Dispečeri leta/operativni kontrolori prometa

LIC-FRM-177

Prijava za polaganje teorijskog ispita za stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

LIC-FRM-178

Prijava za polaganje praktičnog ispita a stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

LIC-FRM-180

Zahtjev za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

LIC-FRM-181

Zahtjev za priznavanje strane dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa


VI. Operator sustava bespilotnih letjelica (UAS)

LIC-FRM-323

Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovatelja sustava bespilotnog zrakoplova

VII. Organizacije za osposobljavanje pilota

1. Organizacije za osposobljavanje u skladu s nacionalnim propisima (sportsko-rekreativni zrakoplovi, jedrilice, baloni, parajedrilice, ovjesne jedrilice, padobranci)

FOD-FRM-021

Zahtjev za izdavanje potvrde o odobrenju organizacije za osposobljavanje

2. Organizacije za osposobljavanje pilota u skladu s europskim propisima (ATO)

FOD-FRM-018

Zahtjev za ishođenje certifikata odobrene organizacije za osposobljavanje

3. Izjavljene organizacije za osposobljavanje (DTO)

FOD-FRM-022

Izjava za izjavljenu organizaciju za osposobljavanje (DTO)

VIII. Organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti pilota

LIC-FRM-283

Zahtjev za ishođenje certifikata / promjene odobrene organizacije za testiranje razine jezične sposobnosti za engleski jezik za pilote

IX Zrakoplovna medicina

1. Zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME)

LIC-FRM-210

Zahtjev za zrakoplovno-medicinske ispitivače

LIC-FRM-134

AME mjesečni izvještaj o obavljenim liječničkim pregledima

LIC-FRM-209

Zahtjev za odobrenje specijalista medicine rada za obavljanje liječničkih pregleda kabinske posade (OHMP)

Narudžbenica za obrasce certifikata o zdravstvenoj sposobnosti

2. Zrakoplovno-medicinski centri (AeMC)

LIC-FRM-211

Zahtjev za certifikat zrakoplovno-medicinskog centra (AeMC)

LIC-FRM-216

Imenovanje i prihvaćanje AeMC osoblja

LIC-FRM-218

Zahtjev za odobrenje obuke iz zrakoplovne medicine za AME

3. Zrakoplovno medicinska sposobnost – zrakoplovno osoblje

LIC-FRM-105

Zahtjev za preispitivanje ocjene zdravstvene sposobnosti

LIC-FRM-208

Smanjenje zdravstvene sposobnosti - posada zrakoplova

LIC-FRM-215

Form for the transfer of aero-medical records – for the purpose of change of state of licence issue (AERO-MEDICAL SOLI FORM)