Obrazac za izvješćivanje o sigurnosti

Izvješće o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi zrakoplova/Accident or Serious Incident Report

Izvješće o događaju s opasnom robom / Dangerous goods occurrence report

Dobrovoljno izvješće o događaju povezanim sa sigurnošću / Voluntary Occurrence Report

Obvezno izvješće o događaju povezanim sa sigurnošću / Mandatory Occurrence Report

Izvješće o sudaru s pticama/ Bird strike report

Obrazac prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova