Obrasci (AWD)

UREĐAJI ZA OSPOSOBLJAVANJE KOJI SIMULIRAJU LET

(Flight Simulation Training Devices – FSTDs)

FSTD-FRM-001

Zahtjev za ishođenje certifikata kvalifikacije FSTD-a

FSTD-CHK-002

Zahtjev za odobrenje QTG / MQTG i lista provjere usklađenosti s CS-FSTD Avion(A) zahtjevima

FSTD-CHK-003

Zahtjev za odobrenje QTG / MQTG i lista provjere usklađenosti s CS-FSTD Helikopter(H) zahtjevima

ZRAKOPLOVI

Dostava potvrde o provjeri plovidbenosti

AIRW-PRC-028a

Obavijest o izdavanju ili produženju potvrde o provjeri plovidbenosti

Odobrenje dozvole za letenje

AIRW-FRM-006a

Zahtjev za izdavanje dozvole za letenje

AIRW-FRM-006b

Obrazac za odobrenje uvjeta za let dozvole za letenje

AIRW-FRM-006d

Dodatak obrascu uvjeta za let dozvole za letenje

Plovidbenost zrakoplova

AIRW-FRM-004a

Zahtjev za izdavanje svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova

AIRW-FRM-010

Zahtjev za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti

Potvrda o buci zrakoplova

AIRW-FRM-009a

Zahtjev za izdavanje potvrde o buci zrakoplova

Program održavanja zrakoplova

AIRW-PRC-012a

Zahtjev za odobrenje programa održavanja zrakoplova

AIRW-FRM-012b

Lista usklađenosti programa održavanja zrakoplova s Part M

AIRW-FRM-017

Zahtjev za odstupanje od programa održavanja zrakoplova

ICAO Mod S kod zrakoplova

AIRW-FRM-013

Zahtjev za ICAO Mode S kod zrakoplova

ANNEX II ZRAKOPLOVI

Izdavanje ili produljenje dopuštenja za letenje ili ICAO svjedodžbe o plovidbenosti

AIRW-FRM-030a

Zahtjev za izdavanje ili produženje valjanosti dopuštenja za letenje ili ICAO svjedodžbe o plovidbenosti

Izdavanje ili produljenje dopuštenja za letenje ili ICAO svjedodžbe o plovidbenosti sa ograničenjem

AIRW-FRM-032a

Dodatak zahtjevu oznake AIRW-FRM-030a

Izdavanje izvozne svjedodžbe o plovidbenosti

AIRW-FRM-034a

Zahtjev za izdavanje izvozne svjedodžbe o plovidbenosti Annex II zrakoplova

Odobrenje CAMO i organizacije za održavanje

MAI-FRM-009a

Zahtjev CAMO i organizaciju za održavanje

Odobrenje priručnika procedura

MAI-FRM-011

Zahtjev za odobrenje priručnika procedura

Odobrenje programa održavanja zrakoplova

AIRW-FRM-033a

Zahtjev za odobrenje programa održavanja Annex II zrakoplova

Amaterska gradnja zrakoplova

AIRW-FRM-15a

Zahtjev za izdavanje ili produžavanje roka valjanosti dozvole za amatersku gradnju zrakoplova

AIRW-FRM-15b

Zahtjev za prihvaćanje amaterski građenog zrakoplova

AIRW-FRM-15c

Zahtjev za dozvolu za ispitivanje u letu amaterski građenog zrakoplova

AIRW-FRM-15d

Zahtjev za izdavanje ili produžavanje Dopuštenja za letenje amaterski građenog zrakoplova

AIRW-FRM-15e

AIRW-FRM-15f

Zahtjev za odobrenje programa održavanja amaterski građenog zrakoplova

Lista provjere programa održavanja amaterski građenog zrakoplova

AIRW-FRM-15g

Zahtjev za odobrenje izmjene amaterski građenog zrakoplova

BESPILOTNI ZRAKOPLOVI (UAS)

AIRW-FRM-029-01-01

Zahtjev odobrenje gradnje UAS

AIRW-FRM-029-02-02

Lista prihvaćanje UAS

AIRW-FRM-029-03-01

Zahtjev izdavanje PtoF UAS

AIRW-FRM-029-04-01

Zahtjev POZ UAS

AIRW-FRM-029-04-02

Lista udovoljavanja POZ UAS

AIRW-FRM-029-05-01

Zahtjev izmjena UAS

AIRW-FRM-029-02-01

Zahtjev prihvaćanje UAS

PART-145 i PART-M ORGANIZACIJE

Prihvaćanje odgovornih osoba

QSM-FRM-108

Prihvaćanje odgovornih osoba (EASA Form 4)

Priručnik organizacije za održavanje i kontinuiranu plovidbenost

MAI-FRM-005a

Zahtjev za odobrenje CAME-MOE-MOM

MAI-PRC-005b

CAME lista usklađenosti sa Part M

MAI-FRM-005c

MOE lista usklađenosti sa Part 145

MAI-FRM-005d

MOM lista usklađenosti sa Part M

Zahtjev za 145 i Part M organizacije

MAI-FRM-001a

Zahtjev za 145 i Part M organizacije

Zahtjev za Part 147 organizacije

MAI-FRM-007a

Zahtjev za Part 147

Odobravanje tehničke knjige zrakoplova

AIRW-FRM-023a

Zahtjev za odobrenje tehničke knjige zrakoplova

AIRW-FRM-023b

Lista sukladnosti tehničke knjige zrakoplova