Objavio: CCAA

Vlada RH prihvatila Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 5. stavkom 3. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 04.srpnja 2019. donijela zaključak kojim se prihvaća Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu, u tekstu koji je dostavila Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo aktom, klase: 001-01/19-05/01, urbroja: 346-02-01-19-8, od 17. lipnja 2019. godine.

U obrazloženju se navodi kako je Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu prihvatilo Vijeće Agencije na 35. sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine. U skladu s člankom 29. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 i 57/17) zatražena su i dobivena mišljenja na Godišnje izvješće o radu i Financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2018. godinu od: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva financija, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.

Agencija je u 2018. godini težišno obavljala poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito nadzor (inspekciju), certifikaciju i licenciranje zrakoplovnih subjekata u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.
Agencija je izvršila 751 nadzora (543 planiranih nadzora i 208 neplanirana nadzora), uz realizaciju od 96% u odnosu na planirani broj nadzora. Certifikacija zrakoplovnih subjekata i licenciranje zrakoplovnog osoblja odvijali su se u skladu s potrebama i zahtjevima stranaka. Zbog sve veće potrebe i globalnog značaja, Agencija je provodila i posebne aktivnosti u području zaštite civilnog zračnog prometa.
Provedbom razvojnih projekata ostvaren je daljnji razvoj djelatnosti Agencije. Agencija je obavljala i brojne ostale poslove iz svoje nadležnosti, kao i suradnju s domaćim i inozemnim nadležnim tijelima.

Nalazi međunarodnih organizacija i institucija uspješno su otklanjani provedbom korektivnih mjera. Izvješće Europske agencije za sigurnost zračnog prometa o kontinuiranom praćenju potvrđuje visoku razinu obavljanja poslova u području sigurnosti civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, čime se doprinosi daljnjem razvoju zrakoplovne industrije.