Objavio: CCAA

Vlada RH odobrila Godišnji program rada HACZ za 2018.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 5. stavkom 4. Zakona o zračnom o prometu (Narodne novine, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08.02.2018. donijela Odluku o davanju odobrenja na Godišnji program rada za 2018. godinu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, koji je Agencija dostavila aktom, klase: 011-01/17-04/2, urbroja: 376-04-18-7, od 22. siječnja 2018. godine.