Objavio: CCAA

Uredba Komisije (EU) br. 2018/1119 od 31. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu izjavljenih organizacija za osposobljavanje

Uzimajući u obzir troškove, prirodu i razmjer aktivnosti, te razlike i korist za sigurnost zrakoplovstva, pojednostavljeni su zahtjevi za organizacije koje provode osposobljavanje samo u svrhu stjecanja dozvole pilota u nekomercijalnom zračnom prijevozu te posebnih ovlaštenja, privilegija i certifikata. Jedna od bitnijih izmjena je da primjenjive programe osposobljavanja DTO smije provoditi već od trenutka potvrde ispravno dostavljene Izjave, a Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) provjerava ih naknadno i o rezultatima obavještava DTO.

Osim navedenog, izmijenjena su pravila o nadzoru i postupcima poduzimanja prisilnih mjera za osiguranje provođenja propisa u pogledu DTO-a koji provodi Agencija utvrđena u Prilogu VI. (Dio-ARA) Uredbe 1178/2011, druge odredbe koje se odnose na organizacije za osposobljavanje pilota, a Prilog I. (Dio-FCL) prilagođen je Uredbi kako bi se odnosio na odobrene i izjavljene organizacije za osposobljavanje.

Uredba je stupila na snagu 02. rujna 2018. godine, a dostupna je na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1119&from=HR.

Na sljedećoj poveznici možete pronaći obrazac za podnošenje Izjave http://www.ccaa.hr/hrvatski/obrasci_78/

VAŽNA NAPOMENA:

Obzirom da je Republika Hrvatska odgodila primjenu odredbi Priloga I. (Dio-FCL) koje se odnose na dozvole pilota i jedrilica do 8. travnja 2020. godine, Agencija do tada neće prihvaćati Izjave niti provjeravati programe osposobljavanja koji se odnose na tečajeve za osposobljavanje pilota jedrilica i balona.