Objavio: CCAA

Uputstva za prijavljivanje neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova

Agencija je objavila „Obrazac prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova“ koji sadržava elemente i smjernice bitne za daljnje postupanje Agencije

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u posljednje vrijeme dobiva sve veći broj prijava protiv operatora/rukovatelja sustava bespilotnih zrakoplova za neovlašteno i nepropisno izvođenje letačkih operacija. U cilju prikupljanja relevantnih podataka bitnih za utvrđivanje činjeničnog stana i daljnjeg postupanja, Agencija je na svojim internetskim stranicama objavila „Obrazac prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova“ koji sadržava elemente i smjernice bitne za daljnje postupanje Agencije.

Želimo istaknuti kako anonimnim podnositeljima prijave Agencije neće pružiti povratne informacije o statusu njihovih prijava. Također, podnositeljima prijave koji navedu svoj identitet i kontakte te traže povratne informacije, Agencija će na njihov zahtjev povratno odgovoriti o poduzetim aktivnostima iz svoje nadležnosti (odbacivanje prijave, pokretanje prekršajnog postupka, izdavanje naredaba, upozorenja, zabrana i prekršajnih naloga).

POVEZNICA:

Obrazac prijave neovlaštenog izvođenja letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova