Objavio: CCAA

Održan tečaj za certificirane ispitivače pilota

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 29.11.2018. godine održan je tečaj namijenjen certificiranim ispitivačima pilota.

Tečaju su nazočili ispitivači kojima certifikat ističe 2018. godine, kako bi udovoljili zahtjevu za produljenje valjanosti certifikata ispitivača.

Ispitivači koji nisu bili u mogućnosti nazočiti tečaju, do podnošenja zahtjeva certifikata ispitivača moraju obaviti istovjetni "Pilot Examiners Refresher Course" u za to odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (ATO), ili drugim nadležnom zrakoplovnom tijelu neke od zemlje članica Europskog gospodarskog pojasa.