Novosti

Objavio: CCAA

HACZ je izdala NOTAM A1230/20 u cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Smjernice o pravima putnika u kontekstu razvoja situacije s covidom-19

Pročitaj više
Objavio: CCAA

ASO-2020-004 Obveza uvođenja zaštitne opreme i dezinfekcije zrakoplova

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-004Pročitaj više
Objavio: CCAA

OBAVIJEST ZA STRANKE – 17. ožujka 2020.

Pročitaj više
Objavio: CCAA

HACZ je izdala NOTAM A1151/20 (15.03.2020.) u cilju sprječavanja širenja virusa COVID-19

Pročitaj više