Objavio: CCAA

Sastanak međunarodne ekspertne skupine EACSEG (European Aviation Cabin Safety Experts Group)

Rad u skupini koristan je kako za nadležne zrakoplovne vlasti tako i za operatore kroz konzultacije vezane uz tumačenje pojedinih odredbi propisa, moguće načine udovoljavanja zahtjevima propisa, te traženju najboljeg rješenja za operatore korištenjem primjera iz prakse

Dana 27. listopada 2017. godine. u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je sastanak međunarodne ekspertne skupine EACSEG (European Aviation Cabin Safety Experts Group).
EACSEG je ekspertna skupina koju čine zrakoplovni inspektori zemalja članica EU i šire, specijalizirani za kabinske operacije.

Između ostalog, spomenuti zrakoplovni inspektori nadziru kabinske operacije, školovanja kabinskih posada, dozvole kabinskih posada, te programe osposobljavanja kabinskih posada. Inspektori su zaposlenici nadležnih zrakoplovnh vlasti zemalja članica EU, ali i šire.

Na sastancima ekspertne skupine razmjenjuju se iskustva vezana uz nadzor kabinske posade, rješavaju problemi vezani uz osposobljavanja kabinskih posada, te daju prijedlozi poboljšanja postojećih propisa koji se zatim prosljeđuju u Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Sastanci skupine se održavaju jednom godišnje, te je svake godine druga zemlja članica domaćin sastanka.