Objavio: CCAA

Radionica za pilote jedrilica i organizacije za osposobljavanje pilota jedrilica

Pozivamo Vas na radionicu za pilote jedrilica i organizacije za osposobljavanje pilota jedrilica koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u prostorijama agencije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, objekt „D“.

Radionica će se održati u subotu 29. veljače 2020. godine s početkom u 10 sati, a prema sljedećem programu:

Program radionice

Vrijeme

Tema

Predavač

10.00 – 11.00

Izmjene i dopune propisa koji se odnose na pilote jedrilica i organizacije za osposobljavanje pilota jedrilica

Natko Kulić CCAA

Dario Tomašić CCAA

11.00 – 11.15

Pauza za kavu

11.15 – 12.00

Razrada EASA SIB No.: 2019-07

Dario Tomašić CCAA

12.00 – 12.15

Pauza za kavu

12.15 – 13.00

Nalazi organizacija i njihovo otklanjanje

Natko Kulić CCAA

13.00 – 14.00

Pauza za ručak

14.00 – 15.00

Korištenje zračnog prostora – Rasprava o tekućoj problematici

Vesna Bartolić CCAA

Tomislav Kaštela CCAA

15.00 – 16.00

Diskusija

Molimo sve zainteresirane koji to do sada nisu učinili, da prijave za sudjelovanje na radionicu pošalju na adresu elektroničke pošte generalna.avijacija@ccaa.hr najkasnije do 27. veljače 2020.