Objavio: CCAA

Održana radionica za organizacije za osposobljavanje pilota (ATO)

Dana 11.12.2017. godine u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održana je radionica namijenjena organizacijama za osposobljavanje pilota zrakoplova.

Svrha radionice je bila upoznavanje organizacija za osposobljavanje pilota sa zahtjevima za navigaciju temeljenu na performansama (PBN) s aspekta licenciranja, najavljenim prijedlozima promjena Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011implementacijom Uredbe Komisije (EU) broj 376/2014.