Objavio: CCAA

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/871 оd 14. lipnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji

U Službenom listu Europske unije objavljena je 15. lipnja 2018. Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/871 оd 14. lipnja 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji ili za koje vrijede ograničenja letenja unutar Unije.

Navedenom Uredbom izmijenjen je Prilog A i Prilog B, odnosno popis zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana ili ograničenja letenja unutar Unije.

Uredba je stupila na snagu 16.06.2018.

Novu Uredbu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0871&from=HR.