Objavio: CCAA

Nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi

U Narodnim novinama br. 8/2017 objavljena je Uredba o Tarifi upravnih pristojbi koja stupa na snagu 1. veljače 2017. godine.

I U odnosu na do sada važeće opće tarife nema promjena u iznosima koji se plaćaju:

Na zahtjeve, molbe, prijedloge i druge podneske ( Tarifni br. 1.) – 20,00 kuna

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred ostalim tijelima (Tarifni broj 2. stavak 2) – 50,00 kuna

II Od plaćanja opće upravne pristojbe izuzeti su sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16) koji je na snazi od 1. siječnja 2017. godine podnositelji zahtjeva koji plaćaju naknade propisane posebnim propisima i to:

1. Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima (Narodne novine br. 55/09)

2. Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (Narodne novine br. 18/03 i 49/09)

III Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi (Tarifni br. 42.) propisani su novi iznosi posebnih pristojbi za upis zrakoplova u Hrvatski registar civilnih zrakoplova i to:

a) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju do 2.000 kg – 170,00 kuna

b) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju od 2.000 do 5.700 kg – 490,00 kuna

c) za upis zrakoplova ukupne najveće dozvoljene mase pri polijetanju iznad 5.700 kg – 1.400,00 kuna

Za brisanje zrakoplova iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova ne plaća se posebna upravna pristojba već opća pristojba u iznosu od 20,00 + 50,00 kuna