Objavio: CCAA

Primjenjivi regulatorni okvir za tehničke sustave i objekte za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo još jednom obavještava zainteresirane subjekte kako je nedavno stupio na snagu Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi koji je objavljen u Narodnim novinama broj 28/2018.

Cilj navedenog Pravilnika jest uspostava pravnog okvira prema kojem će pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osigurati projektiranje, postavljanje, puštanje u rad, nadogradnju, održavanje i nadzor nad radom i ispravnošću tehničkih sustava i objekata zračne plovidbe, na način i u stanju kojim se omogućuje sigurno, nesmetano i učinkovito odvijanje zračnog prometa.

Stupanjem predmetnog Pravilnika van snage su stavljene sljedeće Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti:

ASO-2010-002 Provođenje umjeravanja sa zemlje i iz zraka radionavigacijskih sustava/uređaja u Republici Hrvatskoj

ASO-2012-011 Primjenjivi standardi za zrakoplovne telekomunikacije u Republici Hrvatskoj.“