Objavio: CCAA

Poziv za sudjelovanje na radionici za pilote sportsko rekreativnih zrakoplova u Bjelovaru

Pozivamo Vas na radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Aeroklubom Bjelovar, a s temom priprema leta gdje će se uz teorijsko predavanje provesti i praktična vježba.

Radionica je namijenjena pilotima sportsko rekreativnih zrakoplova te organizacijama koje provode osposobljavanje pilota sportsko rekreativnih zrakoplova.

Radionica će se održati u subotu 14. ožujka 2020. godine na adresi Ulica Matice hrvatske 6, Bjelovar s početkom u 10.00 sati, a prema sljedećem programu:

Program radionice

Vrijeme

Tema

10.00 – 10.45

Nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor

10.45 – 11.00

Pauza za kavu

11.00 – 12.30

Priprema leta

  • Navigacijska priprema
  • Izračun mase i ravnoteže
  • Meteorološka priprema
  • Izračun performansi

12.30 – 13.00

Izvješćivanje o sigurnosti

13.00 – 14.00

Pauza za ručak

14.00 – 17.00

Priprema za let praktična vježba

17.00 – 17.30

Diskusija

Molimo sve zainteresirane da prijave za sudjelovanje na radionicu pošalju na adresu elektroničke pošte generalna.avijacija@ccaa.hr najkasnije do 12. ožujka 2020.