Objavio: CCAA

Poziv na radionicu za operatore i pilote zrakoplova s temom primjene Uredbe (EU) 2018/1042

Pozivamo Vas na radionicu koju organizira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo s temom obveznog testiranja na prisustvo psihoaktivnih tvari u organizmu, psihološke procjene pilota i obveznog programa podrške osoblju operatora zrakoplova.

Radionica je prvenstveno namijenjena operatorima zrakoplova u letačkim operacijama komercijalnog zračnog prijevoza, međutim nekima od aktivnosti o kojima će se razgovarati na radionici, biti će podložni svi piloti i operatori zrakoplova, pa je poželjno prisustvo svih zainteresiranih.

Radionica također može biti interesantna i zrakoplovno medicinskim ispitivačima, zrakoplovno medicinskim centrima, kao i psiholozima koji se bave ili se namjeravaju baviti psihološkom procjenom pilota.

Sadržaj, vrijeme i mjesto održavanja radionice:

Uredba (EU) 2018/1042 je objavljena 23. srpnja 2018. godine. Uredba uvodi obvezu sustavnog i nasumičnog testiranja letačke i kabinske posade na prisutnost psihoaktivnih tvari u organizmu, te psihološke procjene i programa podrške letačke posade, pilota zrakoplova. Na radionici će biti predstavljena Uredba, te aktivnosti prilagodbe koje se očekuju od operatora, pilota zrakoplova i nadležnog tijela.

Radionica će se održati u utorak 02. travnja 2019. godine u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb s početkom u 10.00 sati, a prema programu u prilogu.

Radi planiranja odgovarajućeg prostora, molimo sve zainteresirane da prijave imena, prezimena i organizaciju iz koje dolaze (ako je primjenjivo), najkasnije do petka 22. ožujka 2019. godine na adresu elektroničke pošte damir.bezik@ccaa.hr .

Vili Vukšić

Voditelj odjela letačkih operacija i školstva

Program radionice

Utorak 02. travnja 2019.

Vrijeme

Tema

Moderator

10.00 – 10.15

Uvod

Damir Bezik

10.15 – 11.00

Predstavljanje Uredbe (EU) 2018/1042

Damir Bezik

11.00 – 11.30

Pitanja, rasprava

Damir Bezik

11.30 – 12.00

Pauza za kavu

12.00 – 12.30

Metode psihološke procjene pilota

Maja Čepulo Komar

12.30 – 13.00

Pitanja, rasprava

Maja Čepulo Komar, Damir Bezik