Objavio: CCAA

Posljedice BREXIT-a na zračni promet

Nastavno na najavljen izlazak Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, a s obzirom na nesigurnost glede ratifikacije Sporazuma o povlačenju (Withdrawal Agreement), Europska komisija predvidjela je mjere kojima se nastoji ublažiti utjecaj tzv. „no deal“ scenarija na građane i poslovanje u određenim područjima, pa tako i u zračnom prometu. Spomenute mjere dio su Komisijinog Akcijskog plana za izvanredne situacije u slučaju izostanka dogovora („no deal“ Contingency Action Plan).

Mjere su u pravilu privremene i ograničenog opsega, a u području zračnog prometa predložene su dvije mjere u obliku nacrta uredbi:

 1. Uredba o određenim aspektima sigurnosti zrakoplovstva
 2. Uredba o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost

Navedenim propisima osigurava se kontinuitet valjanosti certifikata ključnih za sigurno odvijanje zračnog prometa te zajamčena osnovna prometna prava u svrhu osiguranja osnovne povezanosti između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine:

SIGURNOST

Certifikati izdani od strane EASA-e fizičkim ili pravnim osobama sa glavnim mjestom poslovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu i za zrakoplove koji se navode u navedenim propisima previđeno je produljenje valjanosti od 9 mjeseci (sa mogućnošću produljenja navedenog roka delegiranim aktom Komisije):

 1. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak B (Certifikati tipa i ograničeni certifikati tipa)
 2. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak D ( Odobrenje izmjena certifikata tipa i ograničenih certifikata tipa)
 3. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak E (Dodatni certifikati tipa)
 4. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak M (Odobrenje popravaka)
 5. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak O (Ovlaštenja prema Naredbi o europskim tehničkim standardima)
 6. Uredba (EU) 748/2012, Dio 21, Pododjeljak J (Odobrenje projektne organizacije)

Certifikati izdani od strane pravnih ili fizičkih osoba koje su certificirane od strane zrakoplovnih vlasti Ujedinjenog Kraljevstva, certifikati fizičkih ili pravnih osoba i za zrakoplove koji se navode u sljedećim propisima ostaju valjani kako bi se omogućila kontinuirana uporaba zrakoplova:

 1. Uredba (EU) 748/2012, Pododjeljak G, točka 21.A.163(c) (Potvrde o ovlaštenom vraćanju u uporabu za proizvode, dijelove ili uređaje)
 2. Uredba (EU) 1321/2014, Dio 145, točka 145.A.75(e) (Potvrde o otpuštanju u uporabu po okončanju održavanja)
 3. Uredba (EU) 1321/2014, Dio 145, točka 145.A.75(f) (Potvrde o provjeri plovidbenosti za ELA 1 zrakoplove)
 4. Uredba (EU) 1321/2014, Dio M, Pododjeljak F, točka M.A.615(d) (Potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)
 5. Uredba (EU) 1321/2014, Dio M, Pododjeljak F, točka M.A.615(e) (Potvrde o provjeri plovidbenosti za ELA 1 zrakoplove)
 6. Uredba (EU) 1321/2014, Dio M, Pododjeljak G, točka M.A.711(a)(4) ili (b)(1) (Potvrde o provjeri plovidbenosti i njihovo produženje)
 7. Uredba (EU) 1321/2014, Dio M, Pododjeljak H, točke M.A.801 (b) 2, 3 and (c) (Potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja)

Osim toga, predviđeno je priznavanje školovanja pilota i mehaničara u organizacijama za osposobljavanje koje su pod nadzorom britanskih zrakoplovnih vlasti, odnosno onaj dio školovanja (i položenih ispita) koji je obavljen prije samog datuma izlaska.

Svi ostali certifikati izdani od strane britanskih zrakoplovnih vlasti, uključujući i pilotske dozvole, od 30. ožujka 2019. godine smatrat će se certifikatima treće zemlje.

OSNOVNA POVEZANOST (ZRAČNI PRIJEVOZ IZMEĐU EU I UK)

Trenutni režim potpune liberalizacije prometnih prava unutar pojedinih država članica bit će ukinut te se zadržava samo određeni dio postojećeg režima na godinu dana (do 20.3.2020.) ili do sklapanja odgovarajućeg sporazuma između Unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Prometna prava zajamčena Uredbom odobravaju se uz uvjet reciprociteta: prijevoznici koji obavljaju usluge zračnog prijevoza između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine imat će pravo preleta, tehničkog zaustavljanja, te treće i četvrte prometne slobode u redovnom i povremenom prijevozu. Navedene usluge moguće je obavljati i putem komercijalnih sporazuma, zakupa i sl. Države članice svejedno će biti obvezne izdavati UK prijevoznicima odobrenja za letove, uz prethodno dostavljene redove letenja i uz obvezu da prijevoznik posjeduje valjanu operativnu licenciju izdanu u skladu sa propisima velike Britanije, koji pak moraju najmanje udovoljavati međunarodnim sigurnosnim standardima.

PRAVA PUTNIKA

Sukladno primjenjivoj Uredbi 261/2004, ista će na putnike biti primjenjiva u slučaju svih letova koji kreću sa teritorija Europske unije te letova koji završavaju u Europskoj uniji, pod uvjetom da let obavlja prijevoznik Unije.

Naglašavamo kako su obje Uredbe još uvijek u fazi nacrta, odnosno u tijeku su zakonodavni postupci donošenja pred Vijećem i Europskim parlamentom te njihov konačni sadržaj može u određenoj mjeri odstupati od gore opisanog.

Više detalja o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije možete saznati ovdje:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

https://ec.europa.eu/transport/transport-modes/news/2017-12-11-brexit-notice-stakeholders_en

https://www.easa.europa.eu/brexit

https://info.caa.co.uk/eu-exit/