Objavio: CCAA

Popis zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u EU ili za koje vrijede ograničenja unutar EU

U Službenom listu Europske unije objavljena je 2. prosinca 2017. Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2215 оd 30. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana letenja u Uniji ili za koje vrijede ograničenja letenja unutar Unije.

Navedenom Uredbom izmijenjen je Prilog A i Prilog B, odnosno popis zračnih prijevoznika za koje vrijedi zabrana ili ograničenja letenja unutar Unije.

Uredba stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave, odnosno 3.12.2017.

Na popisu je sada ukupno 178 zračnih prijevoznika, od kojih je 172 iz 16 zemalja čije nadležne zrakoplovne vlasti ne udovoljavaju primjenjivim propisima o nadzoru sigurnosti, a preostalih 16 se odnosi na pojedine prijevoznike iz drugih zemalja.

Više o izmjenama možete saznati na sljedećem linku:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4971_en.htm

Novu Uredbu možete pronaći ovdje:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2215&from=HR.