Objavio: CCAA

Plan izrade nacrta pravilnika za 2017.

PLAN IZRADE PODZAKONSKIH AKATA ZA 2017.

Naziv

Rok za stavljanje u javnu raspravu u 2017.

1.

Pravilnik o aerodromima

II kvartal 2017.

2.

Pravilnik o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

II kvartal 2017.

3.

Pravilnik o helidromima

II kvartal 2017.

4.

Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima zračne plovidbe

II kvartal 2017.

5.

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima kojima mora udovoljavati poduzetnik koji obavlja liječničke preglede zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje propis Europske unije

III kvartal 2017

6.

Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovnog informiranja

II kvartal 2017.

7.

Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

II kvartal 2017.

8.

Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje

II kvartal 2017.