Objavio: CCAA

Otvoren natječaj u okviru SESAR-a za uspostavu U-space demonstratora u Europi

U okviru European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF), SESAR JU s proračunom od 9,500,000 EUR namjerava sufinancirati oko 5-10 demonstracijskih lokacija u zemljama članicama EZ

U okviru SESAR Joint Undertaking (SESAR JU) programa otvoren je natječaj za prijave studija/istraživanja, uključujući demonstraciju, upravljanja prometom bespilotnih zrakoplova u Europi.

Natječaj je korak naprijed u ostvarivanju vizije Europske komisije u osiguranju sigurnog i zaštićenog pristupa zračnog prostora. U-space omogućava okvir dizajniran za omogućavanje rutinskih letova (misija) u svim klasama zračnog prostora i vrstama okoliša-čak i najnaseljenijima-upućujući na odgovarajuće sučelje bespilotnih zrakoplova i kontrola zračnog prometa. Potpuno razvijen koncept U-prostora omogućavati će širok raspon misija s bespilotnim zrakoplovima koje su trenutno ograničene ili zabranjene.

Glavni cilj ovog natječaja je sveobuhvatna priprema i smanjenje rizika od ubrzanog razvoja početnih usluga Uprostora (U2) kao što je navedeno u U-space Blueprint-u (https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint).

U okviru European Commission’s Connecting Europe Facility (CEF), SESAR JU s proračunom od 9,500,000 EUR namjerava sufinancirati oko 5-10 demonstracijskih lokacija u zemljama članicama EZ.

Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2018.

Tehničke specifikacije ovog natječaja uspostavljene su u suradnji sa EASA-om koja je nadležna za uspostavu EU regulatornog okvira za bespilotne zrakoplove.

Više informacija o natječaju http://www.sesarju.eu/procurement