Objavio: CCAA

Osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010

U vremenu od 22-23. studenog 2016. godine, u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, održava se drugo dodatno osposobljavanje ovlaštenih inženjera geodezije (članova HKOIG). Osposbljavanje se održava prostorijama Državne geodetske uprave u Zagrebu.

Radna skupina za nacionalnu implementaciju Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 identificirala je sukladno izrađenom planu implementacije potrebu za dodatnim osposobljavanjem dijela subjekata na koje se Uredba primjenjuje. Konkretno, radi se o ovlaštenim inženjerima geodezije (članova HKOIG) koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu ili kao zaposlenici u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje stručnih geodetskih poslova temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 73/2010 o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija za jedinstveno europsko nebo (SL L 23/6, 27.01.2010).

Radnu skupinu za nacionalnu implementaciju Uredbe (EU) br. 73/2010 čine predstavnici svih zračnih luka u RH čiji su zrakoplovni podaci i zrakoplovne informacije objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP), Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Državne geodetske uprave, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Navedeno dodatno osposobljavanje opisano je u Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2014-002) koju je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavila 07.04.2014. godine.