Objavio: CCAA

Održana radionica u sklopu projekta suradnje s EUROCONTROL-om

U sklopu projekta suradnje s Eurocontrolom 22. i 23. kolovoza 2017. u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održana je radionica po pitanju nadzora pružatelja usluga komunikacije, navigacije ili nadzora (Communication-Navigation-Surveillance).

Glavne teme radionice bile su:

- operativni koncept i kontekst pružanja usluga komunikacija, navigacije ili nadzora (CNS),
- tehnička i operativna stručnost i sposobnost,
- arhitektura CNS sustava,
- SES i ICAO klasifikacija,
- Upravljanje u sklopu pružanja CNS usluga,
- Demonstracija alata „CNS Management Tool“
- Novi zahtjevi i budući razvoj CNS sustava,
- Proces nadzora pružatelja CNS usluga,
- Proces nadzora interoperabilnosti
- Uloga NSA-a u sklopu provedbe ATM Master Plan-a