Objavio: CCAA

Održana radionica na temu: „Izrada i upravljanje korektivnim mjerama“

Dana 07. prosinca 2017. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održana je radionica na temu: "Izrada i upravljanje korektivnim mjerama". Na radionici su uz predstavnike Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo sudjelovali predstavnici Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Cilj radionice bio je poboljšanje razumijevanja procesa nadzora, odnosno identifikacije i otklanjanja nesukladnosti.

Teme radionice bile su sljedeće:

• regulatorni okvir kojim su definirane obveza NSA i ANSP-a
• ključni koraci u identifikaciji i otklanjanju nesukladnosti
• postupci HACZ-a u procesu identifikacije i otklanjanja utvrđenih nesukladnosti
• praćenje efikasnosti korektivnih mjera
• upravljanje korektivnim mjerama s aspekta HKZP-a – interni postupci i postupanja u skladu s istima
• analiza primjera iz prakse