Objavio: CCAA

Održan seminar osvježenja znanja za ispitivače pilota aviona i helikoptera (Pilot Examiners Refresher Seminar)

Dana 29. studenog 2017. u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održan je seminar osvježenja znanja za imatelje certifikata ispitivača pilota aviona i helikoptera izdanih u skladu s Uredbom Komisije (EU) 1178/2011.

Radionica se sastojala od dva dijela. Prvi dio se sastojao od prezentiranja relevantne materije od strane HACZ-a, a drugi od izvođenja praktičnih vježbi. Fokus prvog dijela radionice je bio na upoznavanju ispitivača s izmjenama i dopunama relevantnih propisa i nadolazećim izmjenama koje će utjecati na djelokrug rada i privilegije ispitivača.

Teme koje su obrađene uključuju zahtjeve za navigaciju temeljenu na performansama (Performance based navigation - PBN), osposobljavanje za sprječavanje i vraćanje aviona iz nepravilnog položaja (Upset prevention and recovery training -UPRT), osposobljavanje temeljeno na dokazima (Evidence based training – EBT) te ljudske faktore u zrakoplovstvu s naglaskom na nove pristupe u osposobljavanju i obavljanju provjera, efektu zaprepaštenja, razvijanju otpornosti i ulozi ispitivača prilikom provjere i poslijeletne upute (debriefing).

Drugi dio radionice sastojao se od izvođenja praktičnih vježbi. Pred ispitivače su se postavljeni problemi iz prakse koje su polaznici rješavali u grupama te po završetku prezentirali drugim polaznicima tečaja. Prezentacija se sastojala od izvođenja prijeletne i poslijeletne upute (briefing and debriefing) nakon čega je slijedila rasprava u koju su aktivno bili uključeni svi polaznici.