Objavio: CCAA

Održan "Project Review and Steering Group Meeting" predstavnika EUROCONTROL-a i HACZ

Dogovorena je suradnja između EUROCONTROLA i HACZ u 2017. godini

U sklopu projekta EUROCONTROL Support to CCAA, 03. ožujka 2017. godine, u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održan je “18th Project Review and Steering Group Meeting” kojem su nazočili predstavnici EUROCONTROL-a Gerald Amar, Paraskevas Korfatis i Bogdan Braguta te predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, direktor Ante Lažeta, pomoćnik direktora za ATM Vlado Bagarić, voditelj Odjela Usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom Juraj Maštrović i zrakoplovni inspektor Tomislav Kaštela, projektni menadžer predmetnog projekta.

U sklopu sastanka obavljen je pregled izvršenih akcija sukladno Project Management Plan-u. Dogovorena je suradnja u skladu sa novom politikom EUROCONTROL Support to States te su razmatrani načini potpore HACZ-u u 2017. godini unutar šest radnih paketa Project Management Plan-a.