Objavio: CCAA

Održan 19. "Project Review and Steering Group Meeting" predstavnika EUROCONTROL-a i HACZ

U sklopu projekta EUROCONTROL Support to CCAA, 16. siječnja 2018. godine, u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) održan je “19th Project Review and Steering Group Meeting” kojem su nazočili predstavnici EUROCONTROL-a Gerald Amar i Bogdan Braguta, dok su HACZ predstavljali direktor Ante Lažeta, voditelj Odjela Usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom Juraj Maštrović i zrakoplovni inspektor Tomislav Kaštela, projektni menadžer predmetnog projekta.

U sklopu sastanka obavljen je pregled izvršenih akcija sukladno Project Management Plan-u za 2017. Dogovorena je buduća suradnja te su razmatrani načini potpore HACZ-u u 2018. godini unutar šest radnih paketa Project Management Plan-a.