Objavio: CCAA

ASO-2020-005 Obveze organizacija i imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata u slučaju korištenja izuzeća COVID-19

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-005

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo donijela je Naredbu o zrakoplovnoj sigurnosti AS0-2020-005 koja će se primjenjivati na imatelje komercijalnih dozvola pilota zrakoplova, ovlaštenja, certifikata i potvrda posade zrakoplova, nastavnika i ispitivača; imatelje dozvola za održavanje zrakoplova; imatelje dozvola kontrolora zračnog prometa, te zrakoplovno-medicinske ispitivače (AME), a kojima je zemlja izdavanja Republika Hrvatska.
Ova Naredba primjenjuje se i na organizacije u kojima gore navedeni imatelji dozvola, ovlaštenja, certifikata i potvrda obavljaju dotične aktivnosti.

Svrha ove Naredbe je osiguranje provedbe mjera prevencije širenja COVID-19 sukladno uputi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

DOKUMENT:

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-005 (.pdf)