Objavio: CCAA

Obveza prikupljanja podataka i izvješćivanja o halonima za kritične primjene

Sukladno članku 13.stavku 1. Uredbe (EZ) br 1005/2009. Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009.) dopušteno je korištenje halona samo za kritične primjene propisane prilogom VI navedene Uredbe.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nadležno je za provedbu Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Jedna od tih tvari su haloni koji se koriste kao sredstvo za gašenje požara u aparatima za gašenje požara i stabilnim sustavima za gašenje požara. Sukladno članku 13.stavku 1. Uredbe (EZ) br 1005/2009. Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009.) dopušteno je korištenje halona samo za kritične primjene propisane prilogom VI navedene Uredbe.

Kritične primjene su, između ostalih, korištenje halona u vojnim i civilnim zrakoplovima. Sukladno članku 26. stavku 1. podstavku b. Uredbe (EZ) br. 100512009 Europskog parlamenta i Vijeca tvarima koje ostećuju ozonski sloj (SL L 286, 31. 10. 2009.) Ministarstvo je obavezno izvještavati prema Europskoj komisiji količine instaliranih halona za kritične primjene u uređajima i opremi te količine korištene i skladištene za kritične primjene. Izvješće se dostavlja Europskoj komisiji u elektronskom obliku do 30. lipnja 2017. za prethodnu godinu.

Kako bi Ministarstvo pravodobno dostavilo Izvješće Europskoj komisiji nužno je da na vrijeme prikupi podatke od korisnika ili vlasnika zrakoplova koji imaju instaliranu opremu s halonima. Slijedom navedenog pozivamo vas da podatke dostavite Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka 2017. godine.

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike:
tel: 3717-133 iIi na e-mail: snjezana.ilicic@mzoip.hr.