Objavio: CCAA

Objavljene Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti u području zrakoplovnih komponenti i njihovih resursa

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je objavila na internetskim stranicama nekoliko Naredbi o zrakoplovnoj sigurnosti, a koje se odnose na zrakoplovnih komponente i njihove resurse. Donosimo ih u nastavku: