Objavio: CCAA

Obavijest o provedenom javnom natječaju za zapošljavanje u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

U Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) proveden je postupak za zapošljavanje na radnom mjestu Specijalist za aerodrome – pripravnik, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem javnog natječaja objavljenog 31. ožujka 2017. godine u Večernjem listu na internetskoj stranici Agencije.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, a po provedenom selekcijskom postupku, odabrana je kandidatkinja Lana Vidaković, magistra inženjerka aeronautike.