Objavio: CCAA

Obavijest o provedenim javnim natječajima za zapošljavanje u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

U Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) provedeni su postupci za zapošljavanje na sljedećim radnim mjestima:

- Specijalist za informatiku, programsku podršku i telekomunikacije u Uredu Agencije (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog 08. veljače 2017. godine u Večernjem listu, na portalu MojPosao i na internetskoj stranici Agencije;


- Voditelj Pisarnice u Odjelu pravnih poslova, ljudskih resursa i pisarnice (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, temeljem javnog natječaja objavljenog 15. veljače 2017. godine u Narodnim novinama, u Večernjem listu, na portalu MojPosao i na internetskoj stranici Agencije.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata po provedenom selekcijskom postupku, za zapošljavanje na radnim mjestima odabrani su sljedeći kandidati:

Za radno mjesto Specijaliste za informatiku, programsku podršku i telekomunikacije u Uredu Agencije (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – kandidat Srđan Grbić

Za radno mjesto Voditelja pisarnice u Odjelu pravnih poslova, ljudskih resursa i pisarnice (1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme) – kandidatkinja Lidija Vidoša.