Objavio: CCAA

Obavijest o obvezi plaćanja putničkog poreza i poreza na zrakoplove u Republici Italiji

Obavještavaju se operatori zračnog taksija o obvezi naplate putničkog poreza u slučaju prijevoza putnika u i iz Italije. Zračnim taksijem u smislu talijanskog poreznog propisa smatra se neredoviti komercijalni zračni prijevoz putnika koji iznajmljuju cijeli kapaciteta zrakoplova.

Operatoru porez plaćaju svi putnici (uključivo djeca) i to u dolasku i u odlasku iz Italije. Iznos poreza ovisi o prijeđenoj udaljenosti, te ga je operator dužan uplatiti/proslijediti talijanskoj poreznoj administraciji do kraja mjeseca koji slijedi mjesecu u kome je prijevoz obavljen.

Ukoliko se utvrdi da operator nije ispunio svoju obvezu, talijanske vlasti naplaćuju porez, zateznu kamatu i propisanu kaznu.

Više informacija o načinu i visini plaćanja ovog poreza možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Imposta+erariale+sui+voli+dei+passeggeri+di+aerotaxi/InfoGen+imposta+voli/

Obavještavaju se vlasnici/operatori privatnih zrakoplova da se u Republici Italiji primjenjuje obveza plaćanja poreza na privatne zrakoplove. Iznos poreza ovisi o trajanju zadržavanja zrakoplova na teritoriju Republike Italije, kategoriji zrakoplova i najvećoj dopuštenoj masi zrakoplova na uzlijetanju.

Više informacija o načinu i visini plaćanja, te izuzećima od plaćanja ovog poreza možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/Imposta+erariale+aeromobili+privati/InfoGen+imposta+erariale/