Objavio: CCAA

Obavijest o izuzeću od primjene Provedbene Uredbe komisije (EU) 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za Single European Sky

Iako je Uredbom (EU) 1079/2012 propisan zahtjev kojim od 01. siječnja 2018. godine, operator ne smije upravljati zrakoplovom u zračnom prostoru u kojem je obvezna opremljenost radijskom opremom ako radijska oprema zrakoplova nema mogućnost razdvajanja kanala od 8,33 kHz, o čemu je 07. studenog 2016. dana obavijest na stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, isto se neće odnositi na kontrolirani zračni prostor ispod FL 195 za zrakoplove u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture zatražilo je u ime Republike Hrvatske izuzeće od primjene odredbi Uredbe (EU) 1079/2012 koje se odnose na zahtjev za opremljenost zrakoplova VHF primopredajnikom s razdvajanjem kanala od 8,33 kHz koji operiraju u kontroliranom zračnom prostoru ispod FL195.

Slijedom toga svi planovi leta u prostoru FIR-a Zagreb ispod FL195 biti će prihvaćeni unatoč tomu što je unutar plana leta u polju 10, naznačeno da zrakoplov nije opremljen 8.33 kHz radio opremom.

O navedenom izuzeću biti će izdana okružnica zrakoplovnih informacija (AIC) početkom 2018. godine.