Objavio: CCAA

Obavijest kandidatima koji su podnijeli prijave na javni natječaj za radno mjesto Specijalist za informatiku, programsku podršku i telekomunikacije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za radno mjesto Specijalist za informatiku, programsku podršku i telekomunikacije objavljen dana 05.12.2016. godine, da je u tijeku selekcija pristiglih prijava.

O daljnjem tijeku postupka odabira kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naveli u dostavljenoj dokumentaciji.