Objavio: CCAA

Obavijest kandidatima koji su podnijeli prijave na javne natječaje za zapošljavanje u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo

Obavještavaju se kandidati koji podnijeli prijave na javne natječaje za radna mjesta:

1. Zrakoplovni inspektor u Odjelu usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom / Sektor aerodroma, usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom i

2. Administrator za odobravanje letova u Uredu za odobravanje letova

objavljene dana 07. kolovoza 2017.godine, da je u tijeku postupak odabira kandidata.