Objavio: CCAA

Natječaj za radno mjesto Specijalist za licenciranje - pripravnik objavljen dana 29. studenog 2016. - obavijest kandidatima

Obavještavamo kandidate koji su podnijeli prijave na Natječaj za radno mjesto Specijalist za licenciranje – pripravnik da je u tijeku selekcija pristiglih prijava.

O daljnjem tijeku postupka odabira kandidati će biti informirani putem elektroničke pošte koju su naveli u dostavljenoj dokumentaciji.