Objavio: CCAA

NATJEČAJ za radno mjesto: Specijalist za aerodrome - pripravnik, m/ž

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pravna osoba, koja na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu. Ona predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničko-tehnološkom razvoju u području civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje obaveza Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa.

Više informacija o radu Agencije možete naći na našim internetskim stranicama http:/www.ccaa.hr.

Polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem raspisujemo

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Specijalist za aerodrome - pripravnik, m/ž Odjel aerodroma, 1 izvršitelj