Objavio: CCAA

Natječaj za radno mjesto - Savjetnik za strateška i operativna pitanja

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pravna osoba, koja na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu.

Ona predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničko-tehnološkom razvoju u području civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje obaveza Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. Više informacija o radu Agencije možete naći na našim internetskim stranicama http:/www.ccaa.hr/.

Polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem raspisujemo:

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: SAVJETNIK ZA STRATEŠKA I OPERATIVNA PITANJA, Ured Agencije, 1 izvršitelj, m/ž.

DOKUMENTI:

Natječaj za radno mjesto - Savjetnik za strateška i operativna pitanja